האלבום של אלינור פורת

העבודה במחצבה הייתה מפרכת,האבנים שנשברו בעזרת פטיש הוכנסו לסלי נצרים (קופות) ונשפכו לקרוניות שהסיעו את האבן הגולמית למרסקת המכנית שייצרה את החצץ שהוכן לבניה ולסלילת

הקרוניות נדחפו בצורה ידנית מהמכונה המרסקת בחזרה אל צלע ההר שם היה מקור האבן הגולמית – 1936

האבנים  שנותקו מההר פוצלו לאבנים קטנות יותר בעזרת לומים ופטישים כבדים – 1936

שיירת גמלים חוצה את העמק מערבה עם סחורות על גבם כשברקע ממזרח מיתמר עשן מפיצוץ צינור הנפט שעבר בשדותינו מירדן לבתי הזיקוק בחיפה 1937

עדר הכבשים של קבוצת החוגים רועה בשדות שלמרגלות הגלבוע ליד מעיין חרוד – 1936

הצריף הראשון שעבר  מהמעיין והוקם ליד הקידוח בשטה ובו התגוררו הקודחים והשומרים על הקידוח  -1936

עם מציאת המים בקידוח בבאר א החל המעבר של הצריפים ומבני המשק אל נקודת הקבע ממזרח לבאר א.החברים שהמשיכו להתגורר במעיין מנופפים לשלום למשאית הראשונה

צריפי המגורים הועמסו על משאית שהעבירה את כל הצריפים וחדר הקריאה אל שטח קיבוץ הקבע – 1936

אחרוני העוברים מהמעיין לבית השיטה במקום הקבע מגיעים לשטח הקיבוץ  מאושרים ושמחים על  הקמת הקיבוץ עליו חלמו שנים רבות – 1937

בנין א נבנה על ידי חברי קבוצת הבניה בבית השיטה. בבנין שכנו התינוקות הראשונים של הקיבוץ החדש ובחדרון שעל הגג שכנה המטפלת והשומר התורן –

בשטח המגורים שתוכנן בין שני בניני הבטון הראשונים הוצבו צריפי המגורים ואוהלי החברים .ליד בנין א  במזרח הוצב צריף האקונומיה וחדר האוכל – 1937

הצריפים שהובאו מהמעיין מוקמו ליד בנין ב .בכל צריף גרו שתי משפחות בלי מים ושירותים .למרגלות הגלבע נראה במרכז קיבוץ חפצי -בה,1936

שנים ראשונות של בית השיטה בעמק. בין בנין א לבנין ב מוקמו הצריפים והאוהלים למגורים וכן חדר האוכל,המטבח והאקונומיה,ומבני התעשיה והחקלאות – 1938

בית השיטה בראשיתה. בשטח נראים צריפי המגורים,בנין א ו  ב ,אזור הרפת וסככות הפלחה והמוסך וכן מפעל הנעלים וחדר האוכל -1938

סביב שטח המחנה הוקמו 7 עמדות שמירה ולידם שער הולכי רגל ליוצאים לעבודת השדה.בתמונה עמדת הקומותיים שצופה מערבה,בראש העמדה פרוזקטור להארת השטח- 1938