האלבום של אלינור פורת

ילדי הפעוטון שהתגוררו בבנין א בהפסקת צהרים עם המטפלת הני מוסבך – 1938

ילדי הפעוטון שבבנין א בחצר המאולתרת – 1941

ילדים מהפעוטון באמבטית שמש – 1944

מרים חצרוני עם ילדי הפעוטון – 1944

יונה ורינה ירחי לפני ביתם אותו שיפצו בעצמם עם נורית,עמיחי,שושי וחנה – 1948

שנים ראשונות

ילדי הפעוטון של בנין א

ילדי קבוצת להבה נוטעים עצים לפני גן הפיקוס

משפחת יונה ירחי

על העגלה בדרך לחג השדה בשבועות,הורים וילדים,מימין שרקה כהן משמאל הרטה סלע – 1942

שנים ראשונות

נחום ותקוה עם בנם רן שריג

שפרה גידרון עם ילדי הפעוטון

הציבור לבוש חגיגית חולף על פני האורווה בדרל לשטח העומר בערב פסח – 1955

בתהלוכה לחג השדה  בשבועות –