האלבום של אריה בן גוריון

משפחת צבי אריה גרין התגוררה בעיירה פלונסק אשר בפולין מראשית המאה ה-18

בצריף העץ המהודר בעל שתי הארובות נולדו ילדיו של צבי אריה גרין וחמשת ילדיו של בנו אביגדור ,אברהם,מיכאל,רבקה, דוד וציפורה.

לשיינדל ואביגדור נולדו 11 ילדים ומהם בגרו חמשת ילדיו. בתמונה :דוד,מיכאל,ציפורה ורבקה. נעדר האח הדתי אברהם.

הבן הבכור אברהם עם אשתו טובה .אברהם נולד בשנת 1877. בלידת בנם ה-11 נפטרה האם שיינדל בשנת 1897

ציפורה גרין לבית אביגדור נולדה בשנת 1890 בפלונסק.

ציפורה נשלחה לברלין ללמוד גננות ושם הכירה את הסטודנט לרפואה משה קוריטני והם החליטו להתחתן.ציפורה הציגה את בעלה המיועד לאביגדור ,אביה בשנת 1914

משה קוריטני ודוד גרין היו ידידים מהרגע הראשון. משה היה רופא וכירורג מוכשר.

משה וציפורה נישאו בפלונסק ונשלחו לילסבגראד באוקרינה שם יועד משה לנהל בית חולים צבאי. לציפורה ומשה נולדו שני בנים,אריה בשנת 1916 ועמנואל בשנת 1919.בשנת 1922

אביגדור גרין עם נכדו עמנואל לאחר חזרתו מאוקרינה.

ציפורה האלמנה עם שני ילדיה בפלונסק- 1922

ציפורה מבקשת לעלות לישראל בעקבות אחיה דוד ומשאירה את עמנואל בן השלוש אצל אביה..

ציפורה מפליגה לפלסטינה עם אריה בנה.

אביגדור נשאר לשמור על שיינדל בת אברהם בנו,על בנימין אחיה של שיינדל וכן על עמנואל נכדו הצעיר.

ציפורה עם בנה עמנואל לפני הפלגתה לפלסטינה.

דוד מנחם את אחותו ציפורה בהיודע לו דבר אסונה.”ילדייך ילדי” הוא כותב ומכין את היקלטותה בארץ כשתגיע-1922