האלבום של אריה בן גוריון

בארכיון ריכז דיונים רבים עם רכזי תרבות ואנשי רוח בנושאי מסורת ותרבות מתגבשת בתנועה הקיבוצית – 1980

אריה עם עמיתיו לתרבות המתחדשת בוגה יוגב מבית העמק ואברהם אדרת מאילת השחר.

אריה ובוגה עם צבי צמרת לפני קבלת פרס אבי חי בירושלים

אריה בארכיון

קיר ארכיון ומכון החגים החדש בבית השיטה

מארחים את גיל אלדמע במכון החדש בבית השיטה

עם ידידו הרב דודי זילברשלג ליבן נושאים שבמקורות מדי שנה

עם ידידו ושותפו בהוצאת הילקוטים צבי שוע מקיבוץ געש.

אריה עם רכזי תרבות בסיור בנגב

עם שותפיו להפצת התרבות והמסורת המתחדשת מימין:ד”ר יוסי רוט מבית ברל ועזרא שפרוט מרכז החוג לחג ומועד בבית ברל

אריה הוציא לאור ספרים וילקוטים רבים,בתמונה הספר חוזר אל עצמך,מילדות בגרות וזיקנה בדברי הגות ושירה

האסופה אלה אזכרה על מות ועל מוות

אל תשלח ידך אל הנער, דברי שירה והגות על העקידה 2010

ילקוט שבת

הגדה של פסח בנוסח ישראלי קיבוצי הודפסה במעל 17 מהדורות