האלבום של אריה בן גוריון

פולה ודוד נותנים מחסה לציפורה ואריה בביתם אשר ביד אליהו בתל אביב ,בתמונה מימין:אריה,ציפורה,פולה,עמוס,גאולה ודוד בן גוריון ,ישרוליק בנו של אברהם. משמאל.

בשנת 1925 עולה אביגדור גרין עם נכדו עמנואל לישראל והמשפחה המאוחדת מצטלמת בתל אביב בשנת 1926.

צפורה מתיישבת בחיפה ועובדת כאחות במרפאה בהדר,את שני בניה היא שולחת לבית הספר הריאלי שבעיר.

אריה בגמנסיה הרצליה עם הפרופסור צירמנאבסקי – 1935

אריה כמדריך ילדים צעירים

אריה עם חברים ברחובות

אריה בריאלי בחיפה עם ד”ר קלונאי – 1935

בריאלי בחיפה עמנואל בן גוריון עם עזריה קוזלובסקי אלון והמורה בר הב האי אביה של נוגה בוטנסקי -1935

אלבומי חברים

אלבומי חברים

עם עליתם של אברהם וטובה לישראל מצטלמת המשפחה ,בתמונה מימין למעלה:אריה פרידמן לבוב בעלה של ציפורה,ציפורה,רבקה,אריה,עמנואל בן אליעזר בעלה של גאולה,גאולה,פולה למטה:אברהם גרין,אביגדור,רננה ודוד בן

עם סיום לימודיו בריאלי מפליג אריה בעידוד אמו לפולין ונפגש עם המשפחה בפלונסק וכן עם יאנוש קורצאק בבית ספרו ועם יהדות פולין בטרם השואה –

אריה בוארשה,פולין

בהפלגה בחזרה מפולין לארץ

אריה שיועד על ידי אמו להיות רופא מחליט ללכת להתישבות בעמק במסגרת המחנות העולים ונשלח להכשרה בנען – 1936