האלבום של אריה בן גוריון

אריה מורה בקבוצת אבוקה

אריה בשיעור היסטוריה

אריה עם קבוצת אלון בטיול שנתי לאשקלון והסביבה

אריה מורה ומחנך בקבוצת אבוקה – 1965

אריה מחנך בבית ספר טיץ ביגור – 1943

יחד עם עזריה אלון , יונה ירחי  ואחרים ,אריה מארגן את העצרת הראשונה של חטיבת בני הקיבוץ המאוחד בגבעת ברנר – 1951

אריה כהן בונה לאריה ב.ג את מגביר הקול הראשון בכדי  לשלוט בחגי  השדה ומפקדים גדולים.

נציגי כל הבוגרים של קיבוצי “הקיבוץ המאוחד” במצעד הפתיחה בעצרת חטיבת בני הקיבוץ המאוחד בגבעת ברנר – 1951

מסדר והתעמלות משותפת לכל המשתתפים בעצרת על המגרש בגבעת ברנר- 1951

ביציע הקהל צופים בסדר מופתי 1600 המוזמנים לעצרת הראשונה של חטיבת בני הקיבוץ המאוחד – 1951

במסגרת עבודתו בבית ספר טיץ יוצא אריה עם גרשון פרדקין לפקיעין ונקשר למשפחת יוסף זינאתי,קשר שנמשך 50 שנה – 1943

במסגרת הטיול השנתי לבית גאן מבקרים תלמידי קבוצת אלון בפקיעין אצל משפחת זינאתי,כאן לפני הכניסה לבית הכנסת העתיק בפקיעין צילום: עזריה אלון 1951

בהמשך למסורת מבקרים בני קבוצת אבוקה והמטפלת שרה גפני בפקיעין ונפגשים עם יוסף ואשתו. צילום :אריה ב.ג- 1962

אריה ותלמידיו בפקיעין – 1962

ליוסף ולאריה היה קשר אישי עמוק ומחויבות לדאוג  לשמר הקשר לאיש שמעולם לא עזב את ביתו ושמר על רציפות ההתישבות היהודית בפקיעין – 1980