האלבום של אריה בן גוריון

במסיבת הבר מצוה לחגי בבית המשפחה

מפגש משפחתי בביתה של סבתא ציפורה בחיפה – 1957

המשפחה הקרובה,רות ואסיה הילמן,ברוריה ואריה,ציפורה ועמנואל בן גוריון – 1957

האחים ציפורה ודוד,חגי ורזיה,וגאולה בתו של דוד מאחור – 1957

דוד בן גוריון חגי ורזיה – 1957

משפחת ומעשיו של אריה בן גוריון

בית המשפחה הצנוע בשכונת היער 1958

משפחת ומעשיו של אריה בן גוריון

אברהם גלנטי וחגי בסיום י”ב 1960

משפחת ומעשיו של אריה בן גוריון

עם שחרורו של חגי מהשרות הסדיר נפגשנו עם דוד בג לציון האירוע – 1963

ברוריה עבדה כספרית מקצועית עם ילדים וחברים

מסיבת פרידה מברוריה הספרית והקוסמטיקאית – 1992

עם חזרתו של אריה משליחות בארצות הברית הוא עבד בנוי ובחצר מספר שנים 1975

משפחת ומעשיו של אריה בן גוריון