האלבום של חגי בן גוריון

jחגי נולד לברוריה ואריה בן גוריון בנובמבר 1941

רות אליאס אלימלך המטפלת הראשונה 1942

הפעוטים הוכנסו למסגרת רשת עם מכסה עליון בלול ובו 3 תאים 1942

הפעוטון היה מסגרת חמה ומוגנת,אך רוב הישוב גר עדיין באוהלים 1942

יציאה לשדות היה דבר מקובל,בתמונה חגי על טרקטור שעוסק בסיקול 1943

ברוריה חגי ורזיה בבריכת השחייה שזה עתה נחנכה 1948

חגי עסק בתיקשורת עוד בטרם עלה לכיתה א 1948

ב יחף ועם ברז מים כמשחק מקובל 1947

בפעוטון של רות בארי,תמר קרליץ,מיכה בהם וחגי ב.ג 1946

שתיה מג”רה בהנפה למעלה בפתח צריף המשפחה 1946

המטפלת רות בארי בחצר הפעוטון שומרת על יוסף חרמוני,חמוטל בארי,תמר קרליץ וחגי ב.ג  1946

במלחמת השחרור הילדים הוכנסו לתעלה שליד הגן עם המטפלות רגינה ארייך ושושנה אילת 1948

אריה תפר את אוהל המשפחה עבור ברוריה והילדים.האוהל הוצב בואדי ליד עמדת הקומותים 1947

אריה וחגי  1942

ברוריה,חגי ורזיה בפתח אוהל המשפחה 1946