האלבום של חגי בן גוריון

אריה ניפטר בשנת 1998 בחוליו וציווה לחגי את המשך משנתו ושימור פועלו – 1995

מאות התיקים בנושאי חג ומועד שהותיר אריה בארכיון ובצריפו האישי נסרקו לצורך שימורם,ו 300 תיקים הועברו על ידי חגי לארכיון מפלגת העבודה בבית ברל –

300 תיקים הועברו לבית ברל ו 60 תיקים אישיים עם אלבומים רבים ומאות ספרים ותמונות שמורים בארכיון האישי הצמוד לבית המשפחה בשכונת היער- 2018

פרס אביחי הוענק לאריה ב.ג בכנסת ישראל על מפעל חיים בקידום החג והמועד בחברה הישראלית.בתמונה רזיה וחגי עם שבח וויס בעת הענקת הפרס בכנסת –

חגי הוציא לאור את ספריו של אריה לאחר פטירתו וביניהם “אל תשלח ידך אל הנער” דברי הגות ושירה על העקידה וספר המנורה אותו ערך עם

חגי היה שותף בצוות בראשותו של המהנדס מיכאל כץ בפיתוח מיזמי היטק טכנולוגיים בנושאים שונים.בתמונה פיתוח דגם מוקטן של שקילת משאיות תוך כדי נסיעתם על

מתקן חילוץ מבנינים גבוהים (עד 300 מטר)  פותח על ידי הצוות של מיכאל כץ בשיתופו של חגי לאחר נפילת התאומים בשנת 2001. בתמונה חגי בודק

קטלוג המסביר את פעולת מתקן החילוץ “אקסיטק” ( בתמונה הקטנה בהדגמה לשאול מופז שר הביטחון)2003

מתקן החילוץ בניסוי ירידה מגג בנין “אביב” ברמת גן מגובה 250 מטר – 2003

צוות הפיתוח של מתקן החילוץ משמאל :מיכאל כץ,בוריס גלמן ,יוחאי ליליאור ואחרים צילום :חגי – 2004

חגי בסיור באיטליה במטרה לשלב את החכמולוג במכונות שתיה וחטיפים בארץ – 1999

חגי מלווה את שאול אייזנברג בעת ביקורו בחרושת מתכת ובקיבוץ

עם שגיא שהשתקע בארצות הברית 2012

חגי לאורך השנים 1941-2020

חגי לאורך השנים 1941-2020