האלבום של חגי בן גוריון

עם דוד ב.ג בביתו עם השיחרור מצהל 1963

יוצאים לטיול חוצה גבולות באירופה עם שלומית ונימרוד שרון ועם משה הראל  1964

בבריסל לפני הפסל “מניקין פיס” בבלגיה  1964

משה ,חגי ושלומית על השביל המוביל להר המטהורן בשויץ  1964

צופים אל הקרחון המרשים באלפים השויצרים  1964

במרומי האלפים עם הדופין הקטנה שסחבה אותנו כל הדרך  1964

מול הר המטאהורן עם משה הראל   1964

מייד לאחר השחרור הוצבנו בנוה אור לשנתיים,כאן במערכון עם יוחנן מגבת  1965

בנוה אור עבדתי בנוי בהדרכתה של בלהה הלר  1965

חגי לאורך השנים 1941-2020

משדר המ.ק 19 שהוצא מהסליק שבמאפיה שופץ על ידי דורון פורת ומשה מלמד ופעל 5 שנים כתחנת חובבים מגג בנין א  1968

לאחר כל התקשרות לחובבים בעולם נשלחה גלויה זו אל החובב באשר הוא   1968

משדר החובבים שהוצא מהסליק במאפיה נשמר בארכיון הקיבוץ  2010

חגי לאורך השנים

ההזמנה לחתונת שולה וחגי שנערכה בחדר אוכל ברוב עם   1964