האלבום של חגי בן גוריון

בשנת 1970 הוזמן חגי להצטרף לצוות הכותבים של חברת שדות הקיבוצית במטרה להפיק סרטים על נושאים קיבוציים,סרטים שיוקרנו לפני הסרט השבועי בקיבוצים- 1970

תסריט של חגי על מניעת תאונות עבודה עם טרקטורים בקיבוצים – 1971

חגי לאורך השנים

האנטנה המרכזית הראשונה הוקמה על גג המיקלט שמאחורי חדר עיון. האנטנה קלטה את שידורי ישראל וירדן- 1974

בביתו בירושלים כתב לנו יובל רכבי את תוכנת לוח המודעות הראשונה בתנועה הקיבוצית- 1987

להדגמת תוכנת לוח המודעות הוזמנו גם שמעון הישראלי מגבעת חיים וכן שלמה ארגוב .שם התוכנה catview  – 1987

לוח המודעות הראשוני שודר מחדר ועדת תרבות במרחב לכל חדרי החברים – 1988

צוות הוידאו החל לפעול בשנות ה 70 אך חדר הוידאו המשוכלל במרחב נחנך בשנת 1982

חדר הוידאו החדש נחנך בתקופת לוי מן במזכירות,כאן חגי מברך בטקס 1982

לוי מן מברך את  צוות הוידאו וגוזר את הסרט לחדר החדש  – 1982

גזירת הסרט לחדר המשוכלל ולצוות הוידאו – 1982

אולפן הוידאו המושקע לצילום ועריכה של סרטי בית השיטה בשיטת הבטאמקס ושידור ישירות לכל חדרי החברים- 1982

בחדר השידור החדש של האנטנה המרכזית מעבירים שידורים של 5 ערוצי שידור ו 5 ערוצי רדיו וכן את הטלמשק וערוץ שידורי הוידאו  של בית השיטה.אנחנו

בחדר האנטנה המרכזית בודקים את איכות השידור המוזרם לחדרי החברים – 1975

חגי בודק את תקינות פעולת האנטנה המרכזית בשנתה הראשונה 1975