האלבום של חגי בן גוריון

בחנוכת הוידאו של בית השטה ליד המרחב- לוי מן- חגי ב.ג. סיון שולמי

לוי מן גוזר סרט- חגי לידו

הקמת האנטנה המרכזית

חגי בן גוריון בחדר האנטנה המרכזית

האנטנה ליד המרחב וידאו וטלמשק. 1984

עמרם- חשמלאי מתקין אנטנה ליד המרחב

עמרם- חשמלאי מתקין אנטנה ליד המרחב -1995

לאחר גמר הנחת הכבלים לאנטנה המרכזית הוקמה “השומרת האלקטרונית”בחדר היעודי מתחת לגן ד שחיברה את כל הפעוטונים,הגנים והכיתות לחדר שומרות הלילה במערכת שיכלה להקשיב ולדבר

מערכת קריאת אחות מודרנית הוקמה בחדר חולים בניהולה של חדוה רייכמן -1978

בראשית שנות ה – 70 בעת כהונת מוני מרוז כמרכז ועדת חגים נקנתה מערכת הגברה משוכללת תוצרת “פרפיסה” האיטלקית להגברת כל אירועי החג והמועד בבית

עם שגיא הבן הבכור – 1966

חגי נקרא להשתתף בצוות חשיבה בין קיבוצי לחיזוי תהליכים כלכליים וחברתיים בתנועה הקיבוצית 1985

בחוברת “הקיבוץ החדש”  נאמר על ידי הוגים מובילים כי על הקיבוצים  ליזום תהליכי הפרטה עמוקים לאור היחלשותה של התנועה הקיבוצית כמובילה ערכית ופוליטית בדעת הציבור

לאחר קיומה המוצלח של של האנטנה המרכזית במשך 10 שנים ראשונות הוחלט להטמין את כל כבלי הקואקס והטלפון ברחבי הקיבוץ בתעלות תת קרקעיות. בתמונה החפירה

חפירת תעלה להנחת כבלים לשכונת הברכה ובית הספר – 1984