האלבום של חגי בן גוריון

במרומי גבל ברוך התמקמו יחידות תקשורת וביניהן 374 ו 8200 ואחרות -1984

חגי במילואים בלבנון 1984

במרומי הר ברוך בלבנון הוקמה אנטנת תקשורת על ידי חברת סימנס ובבסיסה אזור מגורים למפעילים עםהגנה משלג בגובה 6 מטר בחורף הארוך.  חגי משקיף מחלון

חגי בכנס עם חבריו למילואים (מיכאלרייך,רפי אפטר,בני קלוס ואילן סתוי )בכנס בשנת 2017

חגי בחרושת מתכת כאחראי על המיחשוב בשנים 1975 – 1989

רזיה וחגי בסטודיו של מנשה קדישמן בתהליך הוצאת הספר “אל תשלח ידך אל הנער”בעריכת אריה בן גוריון  בשנת 2002

שיר ממנשה קדישמן לחגי כמחווה לאריה ב.ג  – 2002

מנשה קדישמן וחגי בעת עריכת הספר  “אל תשלח ידך” ובו דברי הגות על העקידה בעריכת אריה ב.ג -2002

עם חזרת חגי מהשליחות בושינגטון  הקים בעידוד המזכירות את מיזם “החכמולוג” כאמצעי לחיוב החברים בתהליך ההפרטה שעבר על הקיבוצים – 2003

החכמולוג הוכנס ל- 31 קיבוצים והיווה פריצה טכנולוגית בתקופתה ופורסם גם בעיתונות הקיבוצית 1998

החכמולוג עוצב בכמה צורות פיזיות בהתאם לשימוש המיועד. כל החכמולוגים יוצרו בחברת oti  – 1995

חגי עם שאול אייל ,מנכ”ל חברת אפק פרויקטים שכתבה את כל התוכנה המורכבת לחכמולוג בקיבוצים ובבתי האבות – 1993

החכמולוג הוכנס לשימוש בשני בתי אבות,בבית גיל פז בכפר סבא ובעד 120 בהוד השרון.בתמונה חכמולוג פותח דירות מגורים בבית גיל פז – 1998

החכמולוג שירת 10 שירותים שונים בקיבוצים. בתמונה,מתקן לחלוקת עיתונים בבית השיטה – 1998

לוח הסברה והדרכה לחיובי ארוחות בחדר אוכל וכן שעון נוכחות בענפי הקיבוץ – 1996