האלבום של מוני מרוז

מרדכי רוזנבלום נולד בתל אביב ,כאן על שולחן ההחתלה בשנת 1936

מוני התינוק לקראת טיול ראשון – 1936

מוני עם רבקה אמו בבגדי ייצוג אופנתיים

עם ההורים רבקה ואברהם בטיול ברחוב המליץ בתל אביב 1936

מוני בחוף ימה של תל אביב 1938

בגן ציפורה,ברחוב לוינסקי,מוני מסומן באדום,צילום אברהם ורד 1939

מוני עם עודד אחיו בפוזה מכובדת פעם בשנה אצל הצלם בסטודיו

מוני עולה לכיתה א  , בית ספר “ביאליק” ברחוב לוינסקי – 1942

במלחמת העצמאות המשפחה עוברת זמנית לבני ברק ,כמקום בטוח יותר – 1948

מוני ועודד ברחוב רוטשילד בתל אביב

משפחת רוזנבלום  בהרכב מלא בביתם בתל אביב

מוני מוכן לחורף

מוני מתגייס לצנחנים ומקבל כנפיים ובגדי ייצוג – 1955

בחופשה קצרה מהצבא אריה בן גוריון מצלם את מוני ,ל”חוברת” אם יהיה צורך-1956

מוני עם חבריו לקורס מכים בצנחנים – 1955