האלבום של עזריה אלון

ילדות בבית ציוני והגשמה בכפר יחזקאל עזריה נולד בהורושקי באוקראינה, ב-15 לנובמבר 1918 בן בכור לשרה קיפניס וחיים קוזירובסקי  אביו נאסר בעוון פעילות ציונית ונשלח למאסר ממושך בסיביר

נחום קיפניס סבא של עזריה שנת 1940  ,משוער

אבא של עזריה ,חיים  קוזוריבסקי היה מהפכן באוקראינה -כאן בגלות סיביר – 1932

עזריה בזרועות אמו שרה קיפניס קוזירובסקי ברוסיה – 1920

עזריה התינוק ב – 19.6.1919 עם אמו באוקרינה

בכפר יחזקאל – 1927

בכפר יחזקאל עם אמו 1928-מימין:יפה,כרמלה שרה ועזריה

בבית הספר בכפר יחזקאל  עם המורה משה תלמי

עזריה הנער 1927/8 עזריה למד בבית ספר הריאלי בחיפה עם עמנואל ב.ג אחיו של אריה בן גוריון שלמד בכיתה מעליו.שלושתם היו מדריכים “במחנות העולים” .

בעצרת של חטיבת בני הקיבוצים בשפיים מימין,עזריה אלון,דני שמעוני,יאיר פלד,יחזקאל אבנרי    – 1953

טיול בכרמל – 1934

מאסר בדרך לחרמון – 1944

בשנה האחרונה בבית ספר הריאלי בחיפה 1935

עזריה בעצרת הקמת חטיבת בני הקיבוץ המאוחד בגבעת ברנר – 1951