האלבום של רינה ויונה ירחי

שנים ראשונות

שנים ראשונות

שנים ראשונות

בהעדר מקלחת עם מים זורמים,המעיין היה מקום רחצה אלטרנטיבי -1936

שנים ראשונות

שנים ראשונות

שנים ראשונות

שנים ראשונות

שנים ראשונות

שנים ראשונות

שנים ראשונות

שנים ראשונות

שנים ראשונות

שנים ראשונות

שנים ראשונות