האלבום של רינה ויונה ירחי

שנים ראשונות של בית השיטה בעמק. בין בנין א לבנין ב מוקמו הצריפים והאוהלים למגורים וכן חדר האוכל,המטבח והאקונומיה,ומבני התעשיה והחקלאות – 1938

הצריפים שהובאו מהמעיין מוקמו ליד בנין ב .בכל צריף גרו שתי משפחות בלי מים ושירותים .למרגלות הגלבע נראה במרכז קיבוץ חפצי -בה,1936

את החלב מהרפת במעיין היו שולחים מדי יום למחלבה בכפר יחזקאל – 1936

בהעדר מקלחת עם מים זורמים,המעיין היה מקום רחצה אלטרנטיבי -1936

אוהלי המגורים הראשונים הוקמו ליד בנין א – 1936

הצריף הראשון שעבר  מהמעיין והוקם ליד הקידוח בשטה ובו התגוררו הקודחים והשומרים על הקידוח  -1936

בשטח המגורים שתוכנן בין שני בניני הבטון הראשונים הוצבו צריפי המגורים ואוהלי החברים .ליד בנין א  במזרח הוצב צריף האקונומיה וחדר האוכל – 1937

ילדים מהפעוטון באמבטית שמש – 1944

אחרוני העוברים מהמעיין לבית השיטה במקום הקבע מגיעים לשטח הקיבוץ  מאושרים ושמחים על  הקמת הקיבוץ עליו חלמו שנים רבות – 1937

יונה ורינה ירחי לפני ביתם אותו שיפצו בעצמם עם נורית,עמיחי,שושי וחנה – 1948

ילדי הפעוטון שבבנין א בחצר המאולתרת – 1941

שנים ראשונות

ילדי הפעוטון של בנין א

ילדי קבוצת להבה נוטעים עצים לפני גן הפיקוס

משפחת יונה ירחי