האלבום של שבתאי (שבו) לוי

שבו לוי אב הסדר-פסח בחדר האוכל-1973

אב הסדר שבו לוי

                י”ט באדר תרע”ח                     כ”ח באדר א’ תשס”ה 23.3.1918                            9.3.2005   שבו נולד ביום שבת, מכאן שמו. אביו נתנאל עלה