האלבום של שבתאי (שבו) לוי

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני

שבו עם הילדים בסיני