האלבום של שבתאי (שבו) לוי

שבו עם הילדים בסיני

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו

מטילים עם שבו