אמנים ויוצרים

אף שהאני מאמין הקיבוצי העמיד בראש מצוותיו את עבודת הכפיים הנה כבר מראשיתה ידעה קבוצת החוגים לתת מקום נכבד ליוצר ולאמן. ציירים ופסלים, מושכים בעט וכותבים דברי שיר כמו גם מי שמומחיותם הניבה דברי מחקר, כל אלה העשירו את החברה וזו החזירה להם תודה. 

לתסיסה התרבותית הרימו תרומה ייחודית אנשי המוסיקה והמחול, כך במקהלה המיתולוגית של ארנסט וכך בפזמונים אותם העמידה דיתה . אל היוצרים והאמנים אנשי דור המייסדים הצטרפו בתנופה בני הדור השני והשלישי. בצד אלה היו מי שבמו ידם ורוחם יצרו נכסים שהקרינו אל מעבר לקיבוץ. כך אריה בן גוריון עם מכון החגים הבין-קיבוצי ועזריה אלון במחקריו ובספריו וחלקו בייסוד החברה להגנת הטבע. גם בתפקידי הנהגה ציבורית נטלה בית-השיטה חלק פעיל. מבין המייסדים היו שגוייסו לתפקידי פיקוד בפלמח ובצהל כמו בהנהגהת התנועה הקיבוצית ומבני הדור השני והשלישי היו וישנם מי שמצאו עצמם מנהלי ארגונים ומוסדות משקיים ,חינוכיים וחברתיים.
מוזיקאים ומשוררים
134
מוזיקאים ומשוררים
סופרים וחוקרים
63
סופרים וחוקרים
ציירים ופסלים
1101
ציירים ופסלים