סופרים וחוקרים

שבו- שבתאי לוי- חבר

פברואר 1977.בדואים בסיני צילם שבו

בדואי עם שבו בסיני

שבו בסיני

שבו בסיני- מתארח אצל משפחה בסרביט אל ח’אדם

שבו לוי בסיני על גמל

שבו לוי בסיני עם חמור

שבו לוי בסיני עם ילדה בדואית

טיולי חברים לסיני שבו מסביר- דר’ קרש ויהודית- אריה וכסמן- גברי וניבה בניאן

טיול לסיני שבו לוי

טיולי סיני חברים ליד דהב. משה גל- אברהם ברוך- לאה מרוז- חמוטל כרמי- שבו.

שבו והבדואים בסיני

שבו והבדואים בסיני

שבו והבדואים בסיני

שבו והבדואים בסיני