סופרים וחוקרים

שבו והבדואים בסיני

שבו והבדואים בסיני

שבו והבדואים בסיני

תקוה שריג- חברת בית השטה- סופרת

תקוה שריג מורה בבית ספר

מורי בית הספר בעבר ובהווה עם מטפלות בית הספר ועובדיו ביובל לבית הספר- שורה ראשונה חוה קיזר- רינה ירחי- יפתח גלעד עם בתו הדס- רחלה

ציירים שונים למיון

ציירים שונים למיון

ציירים שונים למיון

םפר מאת תקוה שריג

ציירים שונים למיון

ציירים שונים למיון

ספרי אריה בן גוריון

ספרי אריה בן גוריון

ספרי אריה בן גוריון