בני לוין

אדם שהוא מוסד

הטנגו האחרון להתגנב ולהציץ

מצאנו חפרפרת

ציור חנה כרמי המורה

ציור חוחית וגם רימון

חדר האוכל של הילדים

גיוס אדום כחול ירוק

הבוסטן של ווקסי

ציור השכבה

מצרפת הגיע אוטובוס שאסון

הקופה הקטנה של בת ציון

קומונת האופניים

רעל צליו מפזרים

צלחת כללית

ציור הפעמון