בני לוין

לעיגול יורדים ועולים

העיגול

סיביר המקרר הראשון

המקלחת הגדולה

ציור המכבסה

יעקוב מנחית בכדורעף

פינצו החמור

חורשת האקליפטוסים

הטבע עם הדסה

התנור על קיר בחוץ קראו לו ברנר

בריכת מי לילה

הבית שקראו לו איזולטור

הדודאים בשני קולות

הקיבוץ גן עדן

שני גיוסים