בני לוין

הבית של בן גוריון וגוריון

בשביל אל הברכות צבי לוין מגיע

קואופרטיב בית שאן חרוד

חזרת מקהלה עם ארנסט

הולכים לבריכת האפס

אספקה קטנה

הופעתי בספר קיבוץ מקום

השבת אבידה-על לוח המודעות

למרחב ודבר העיתונים היומים

פעולת לילה עם אהוד המדריך

לטיף כלבנו האהוב

ראובן לוין והחרמש בפרדס

מקבוצת החוגים לבית השיטה

מלועזית לעיברית

המפוחית מתחת לשמיכה