ארכיאולוגיה והתיישבות

המתבונן במסמכי ותצלומי ימים ראשונים של בית-השיטה יתקשה לזהות את פניה היום.
בעשור העשירי לקיומה לובשת חצרה של בית-השיטה פנים חדשות המשמרים בתוכם מבנים ושכונות של ימי הבראשית. 

בנין א’ ובנין ב’, הבתים ההולנדים, בית התרבות שהוא גם אולם הספורט , חדר האוכל , אלה הם נציגי עבר שנשמר. מאוחר יותר זוהי שכונת אגם תחתית המפנה את מקומה לשכונת בנים נקלטים. ואם נרחיק אל ימים קדמונים נמצא את שרידי הגת הביזנטית השמורה היום בתוכי משק החי העכשווי. הנכנס בשער המשק יפגוש במבנים שאיכלסו עד לעשור השמיני את מפעל חרושת מתכת ובסמוך את מפעל זיתי בית-השיטה השומר עדיין על הגחלת.
ארכיאולוגיה בבית השיטה
88
ארכיאולוגיה בבית השיטה
בית השיטה מתבססים בשטח 1940-1980
132
בית השיטה מתבססים בשטח 1940-1980
אירועים היסטוריים ומבנים לשימור
786
אירועים היסטוריים ומבנים לשימור
מסמכים היסטוריים ואביזרים משנים עברו
190
מסמכים היסטוריים ואביזרים משנים עברו
מפות ותצ"א
46
מפות ותצ”א
קבוצת החוגים-שנים ראשונות 1920-1940
276
קבוצת החוגים-שנים ראשונות 1920-1940