ארכיאולגיה בבית השיטה

נר שמן שומרוני מהתקופה הביזנטית שנמצא בחפירות הארכאולוגיות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979.

נר שמן שומרוני מהתקופה הביזנטית שנמצא בחפירות הארכאולוגיות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979.

קנקן חרס שנמצא בחפירות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979 ושוקם ברַפָּאוּת ארכאולוגית.

כד חרס שנמצא בחפירות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979 ושוקם ברַפָּאוּת ארכאולוגית.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת האתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

חשיפת בור האיגום של התירוש (מיץ הענבים) במתקן הגת הביזנטית מעל בית העלמין המקומי. הארכאולוג צביקה גל ניהל את החפירה ב-1975 בעזרת נערי בית הספר

בני קבוצת ‘ברושים’ בחפירת האתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

מנחם דוד בחורף 1975 מנקה את משטח הדריכה בעת חשיפת הגת הביזנטית מעל בית העלמין.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת האתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת האתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

כד חרס שנמצא בחפירות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979 ושוקם ברַפָּאוּת ארכאולוגית.

נרות שמן שומרוניים מהתקופה הביזנטית שנמצאו בחפירות הארכאולוגיות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979.

קנקן חרס שנמצא בחפירות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979 ושוקם ברַפָּאוּת ארכאולוגית.

מטבע ביזנטי שנמצא בחפירות הארכאולוגיות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979.

קנקן חרס שנמצא בחפירות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979 ושוקם ברַפָּאוּת ארכאולוגית.