ארכיאולגיה בבית השיטה

מטבע קדום שהתגלה בשאטה.

מטבע קדום שהתגלה בשאטה.

מטבע קדום שהתגלה בשאטה.

מטבע קדום שהתגלה בשאטה.

מטבע קדום שהתגלה בשאטה.

מטבע קדום שהתגלה בשאטה.

מטבעות קדומים שהתגלו בשאטה.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת האתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב. באופק (ממערב) נראית חורשת בית העלמין של קיבוץ תל-יוסף במורד גבעת

הארכאולוג רמי ערב ונועה ידין מגבע בחפירה הארכאולוגית בשאטה. באופק (מדרום) נראית תחתיתו של רכס הרי הגלבוע.

מרקו מולר מקבוצת ‘אילנות’ בחפירה הארכאולוגית בשאטה בשנת 1978 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמיד מבית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמיד מבית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמיד מבית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.