ארכיאולגיה בבית השיטה

תלמידה מבית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

מראה החפירה הארכאולוגית בשאטה, שנערכה בשנים 1977–1979.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

אסף עפרוני מקבוצת ‘גפן’ בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנת 1977 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

תלמידי בית הספר המקומי בחפירת אתר שאטה, שנערכה בשנים 1977–1979 בניהול הארכאולוג רמי ערב.

חשיפת רצפת הפסיפס במנזר הביזנטי שהתגלה במחצבת הבזלת הראשונה (בשכונת הבריכה, כיום). הארכאולוג יוחנן אהרוני ניהל את החפירה בסתיו 1952 בעזרת ילדי בית הספר המקומי

אבן מיל (חצובה מאבן גיר) שניצבה בשולי מסילת רכבת העמק המנדטורית.