חנוכת מבנים ואתרים

מועדון ספורט דאיה בגבעת המורה במסגרת פעילות ההגנה לגיוס טייסים לחיל האויר העתידי – 1938

בית השטה- מימין גן ב’- משמאל בניין א’-1939

שאריק אורי- נהג קואופרטיב- חבר בית השטה-1940

תעשיית הבלוקים- ליד המחצבה בגלבע- מעיין חרוד- 1940

בית השטה בראשיתה- 1941

דב הינמן- חבר בית השטה- גפיר בשמירה- 1941

סוכת צל ליד בית התינוקות-1942

בית השיך ששרד בשטה- 1950

בית השטה המחנה -1942

מחסן תבואות בית השטה- הובלה בעזרת עגלה ופרדה- 1942

תמר קרליץ ליד האוהל של ההורים- בית השטה-1942

סבא וסבתא הורי שלום קרליץ באו לבקר בקיבוץ- ליד אהל המגורים של לאה ושלום קרליץ -1942

בית מגורים של 4 משפחות בניני סולל בונה – בדירה זו משפחת ארגוב גרה-1940

גרירת דאון על גבעות ליד כפר ילדים לקראת המראה עפולה -1942

גן ב’- היום בית הפיקוס- 1943