מבנים ואירועים היסטוריים ומבנים לשימור

שנים ראשונותהחוג-הזקן”. 1928″””

שנים ראשונות החוג הזקן”-החוגים בחדרה.1928″””

שנים ראשונות החוג הזקן”-החוגים בחדרה. 1929″””

שנים ראשונותהחוג-הזקן”. 1928″””

שנים ראשונותהחוג-הזקן”.שבתאי עומד ראשון מימין- גרשון מרינבך ראשון יושב משמאל’- שמריה צמרת עומד במרכז. 1928″””

עבודה בחפירת תעלות השקיה. 1930

חוג חיפאיות של מחנות עולים עם יצחק בן אהרון המדריך: חנה מניס-כרמי- עליזה אפשטיין-חופרי- אחות של חנה וברוריה בן יעקב. 1929

החוג הזקן”.1928″””

ברוך בן יהודה- מורה ומדריך של החוג הזקן” של המחנות העולים בגימנסיה הרצליה תל אביב. 1928″””

בפרדס של ת. חנקין בחדרה- קבוצת החוגים” שבתאי שני משמאל במכנסיים קצרים וקסקט. 1929″””

שנים ראשונות החוג הזקן”-החוגים בחדרה. 1929″””

שנים ראשונות החוג הזקן”-החוגים בחדרה. שבתאי שני מימין- שמריה צמרת עומד במרכז. 1930″””

שנים ראשונות החוג הזקן”-החוגים בחדרה.שבתאי חבוש כפיה עומד משמאל. 1928″””

החוג הזקן של המחנות העולים עם המורה בן יהודה מהגמנסיה הרצליה. 1928

שנים ראשונות החוגים” בחדרה- 1928″””