מפות ותצלומי אויר (תצ"א)

צילום אויר של בית השטה- צריפי מגורים ואהלים. שלד של ראשית בניין לחדר האוכל- 1939

צילום אויר של בית השטה- צריפי מגורים ואהלים. – 1939

בית השטה צילום מהאויר- 1959

בית השיטה צילום מהאויר- 1960

צילום מהאויר של בית השטה שכונות אגם עלית והתמרים- צריפי הנחל-1960

צילום מהאויר של בית השטה – 1966

צילום מהאויר של בית השטה האסם- 1966

צילום מהאויר 1.7.1966

צילום מהאויר בית השטה-1966

מבט מהאויר אל בית השטה-1970

צילום מהאויר של בית השטה-1970

צילום מהאויר שלבית השטה- 1973

צילום מהאויר שלבית השטה- 1973

צילום מהאויר של בית השטה- 1973

צילום מהאויר של בית השטה-1973