קבוצת החוגים שנים ראשונות 1922 - 1940

ליד מעיין חרוד-שיירת גמלים באה לשתות – 1920

שנים ראשונות.- 1920

שנים ראשונות “החוג הזקן”-החוגים בחדרה.- 1928

שנים ראשונות “החוג הזקן”-החוגים בחדרה.-1928

שנים ראשונות בן אהרון עם הבנות החיפאיות של המחנות העולים- 1928

שנים ראשונות “החוג הזקן”-החוגים בחדרה.- 1928

אוהלי פלוגת תל יוסף מ”גדוד העבודה וההגנה” על תל שיח חסן למרגלות הגלבוע,1921.הצילום מנקודה שמדרום לתל לכיוון צפון:באופק גבעות בקעת השיטה ובמרכזן הכפר הערבי שאטה.

גמנסיה הרצליה בתל אביב- 1922

עין חרוד חוגגת לרגלי הגלבוע- 1925

עבודה בחקלאות – 1925

שנים ראשונות “החוג הזקן”-החוגים בחדרה.- 1928

חוג הבנות בהדרכת יששכרוב- חנה זליצקי אחות ו של משה כרמל- בתיה מרגלית- רבקה ברמן- ברכה רובינשטיין- מלכה בלבן-מהמחזור של שבתאי בארי- תמר קנדינוב 1927

חוג חיפאיות של מחנות עולים עם יצחק בן אהרון המדריך: חנה מניס-כרמי- עליזה אפשטיין-חופרי- אחות של חנה וברוריה בן יעקב- 1927

המייסדים שיצאו לחדרה בכ”ה בתשרי תרפ”ט (1928): שבתאי (פיינשרייבר) בארי, יוזיק (קרייז) חוגים, שמריה צמרת, ישראל (וינברג) גת, כתריאל כ”ץ וגרשון (מרינבך) מרון. עוד שניים

שנים ראשונות בתנועה- משמאל יצחקלה כפכפי- שבתאי בארי- שמריה צמרת- עמי גילוץ. “בשבע טחנות” – 1928