בטחון ומלחמות ישראל

בית-השיטה נטלה מעורבות פעילה בפעילות הבטחונית טרם הקמת המדינה ולאחריה. בימי טרום המדינה היו מחבריה שהתגייסו למשטרת הנוטרים וליחידות ה”הגנה”. בסליקים סודיים הוטמנו נשקים ותחמושת. רבים מחברי הקיבוץ הובלו למעצר בשבת השחורה.

ולעת הקמת הפלמ”ח שימשה בית-השיטה אכסניה למחלקת הפלמ”ח שאל שורותיו כמו גם אל הבריגדה התנדבו חברים רבים. הן בפלמ”ח והן בצה”ל היו מחברי בית-השיטה שמילאו תפקידים בכירים. בקייץ 1936, בשנה הראשונה להתיישבות בית- השיטה בנקודת הקבע, נרצח חיים ברוק עת שב משמירה . היה הוא החלל הראשון בין עשרות חברי הקיבוץ שנפלו במלחמות ישראל ובפעולות האיבה . כך במלחמת העצמאות , וכך במלחמת סיני, בפעולות הגמול ובמלחמת ששת הימים. וכך מי שנפגעו לעת השירות הצבאי . מלחמת יום הכיפורים המיטה אובדן קשה מנשוא על בית-השיטה שאיבדה בה אחד עשר מחבריה. השירות בדרום לבנון ומלחמת לבנון השניה גבו אף הם את חיי בני קיבוצנו.
בטחון שוטף
44
בטחון שוטף
הנוטרים
18
הנוטרים
מלחמת השחרור
45
מלחמת השחרור
מלחמת יום כיפור
71
מלחמת יום כיפור
מלחמת לבנון
מלחמת לבנון
מלחמת ששת הימים
67
מלחמת ששת הימים
ממלאי תפקידי בטחון וצה"ל
1
ממלאי תפקידי בטחון וצה”ל
סליקים ונשק
18
סליקים ונשק