בטחון שוטף

אמוני נשק- קבוצת החוגים במעיין חרוד- באמצע אחיה יופה- 1934

אמוני נשק- קבוצת החוגים במעיין חרוד- מימין מזל התימנית- משמאל רגינה ארייך- בצד ימין בלי נשק- עליזה חופרי- 1935

שלושה גפירים- האמצעי הוא אריה כהן-1936

שורת גפירים- דוד שושני שלישי מימין- שבתאי לוי שני מימין-1936

שורת גפירים – דוד שושני ראשון משמאל-1936

אמונים של הגפירים-1936

אריה וכסמן שומר שדות-1936

שיירת רכבים של הצבא הבריטי-1936

אריה וכסמן שומר שדות-1936

גפיר שומר בגדת הירדן-1936

אמוני נשק של הגפירים-1936

שלט-משטרת הישובים העברים-פלוגת גלבע בבית השיטה-1936

אמונים בנשק במעיין חרוד-1936

בחורות מתאמנות בנשק ושדאות. בהיותן עדיין במעיין חרוד. משמאל מדריכה עליזה אפשטיין חופרי. מזל ברימר- עדה מיכאלי ורגינה-1936

עליית חומה ומגדל- לשדה נחום. בין המתנדבים לעזרה צבי מאירי.-1937