מלחמת השחרור

מפגש חברי בית השטה המשרתים בצבא הבריטי- איטליה טרויזיו- משמאל משה ברק- ברוך חופרי- לא מוכר- צבי ינאי- לא מוכר- – 1945

אספקת מזון לברקן על גבי פרדות לאבטחת המשלט-1947

רשיון מעבר מטה גולני- רשאי לשאת נשק ולהתנועע במרחב- -יונה רבניצקי ירחי -1955

יונה וחברים בטיול – סיור יונה ירחי 1948

נעים שמש- שלום קרליץ ועדי שרון-בסיור היכרות על הגלבע- -1948

כיבוש נצרת – איסוף שלל- אריה כהן וליפשיץ מפקד פלוגה ח4- 1948

עבוד שדות  בית השיטה בליווי שומר השדות על הסוס-1947

ראשית צהל- בעמק. חיים אבן נור עומד ראשון מימין – 1948

ההרס בנגריית בית השטה לאחר שהופצצה על ידי מטוס ירדני – 6.5.1948

הלוויות חברי בית השטה שנהרגו בקרב על הגלבע- עקיבא- אריק ואברהם אופלטקה- 1948

מגורי חברים והכשרת הפלמח. הלוויה של חללי הגלבע עוברת בדרכה לבית העלמין-1948

הלווית חללי הגלבע ליד קברו של חיים ברוק- 1948

הלוויות חברי בית השטה שנהרגו בקרב על הגלבע- עקיבא- אריק ואברהם אופלטקה- מימין אריה וכסמן. -1948

הלוויות חברי בית השטה שנהרגו בקרב על הגלבע- עקיבא- אריק ואברהם אופלטקה- -1948

סיור בנגב- גיורא ריכמן עם משה דיין-1948