מלחמת יום הכיפורים

מדגה- מאיר כרמי- בימי מלחמת יום כיפור-1973

תינוק מרום גולן בימי הלחמת יום הכיפורים בבית השטה

הכנות לקליטת אנשי מרום גולן בבית השטה ב16.10.73

.10.1973 אנשי מרום גולן חוזרים לרמת הגולן מבית השטה

.10.1973 אנשי מרום גולן חוזרים לרמת הגולן מבית השטה

.10.1973 אנשי מרום גולן חוזרים לרמת הגולן מבית השטה

.10.1973 אנשי מרום גולן חוזרים לרמת הגולן מבית השטה

בימי מלחמת יום הכיפורים. הרדיו מודיע … עדה מיכאלי- יובל ארנון- שושנה אילת

חללי מלחמת יום הכיפורים- הבאתם לקבורת הקבע בבית השטה- 1974

בימי מלחמת יום הכיפורים. הרדיו מודיע … עדה מיכאלי- יובל ארנון- שושנה אילת- חיים אבן נור- אהרון פריברג- שורי- הדס שצ’ופקביץ

בימי מלחמת יום הכיפורים. הרדיו מודיע … – יובל ארנון- באסיפה

ערב הז כרון בחדר האוכל

מלחמת יום הכיפורים. פינוי מקלט חדר האכל

מלחמת יום הכיפורים. פינוי מקלט חדר האכל

מלחמת יום הכיפורים.חבר מזכירות החרום דוד שושני