מלחמת ששת הימים

אחרי מלחמת ששת הימים צבי צצקס “בבריגדה הכחולה”- 1967

הפעלת הסירנה בימי מלחמת ששת הימים – ליד חדר חולים- ליזר מפעיל- 1967

לפני מלחמת ששת הימים העברת ארכיון הקיבוץ לסליק ליד המאפיה- 1967

בימי מלחמת ששת הימים טנדר של ערבי מהסביבה- עוזר בשרות המשק-1967

בימי מלחמת ששת הימים. רפי וישראל נחלצו לעבודת החריש-1967

מלחמת ששת הימים – חפירת תעלות ליד חדר האכל.אריה בג- 1967

מלחמת ששת הימים – הכנת המקלטים- אורי גוריון- 1967

מלחמת ששת הימים חפירת עמדות לפני פרוץ המלחמה.-1967

החייל האמיץ איזי שונרי -1967

מלחמת ששת הימים – יוקי אהוביה בא לחופשה -1967

מלחמת ששת הימים – חברים יהודה הדר ויוסקה צביק בדרכם לעמדת שמירה ליד הרפת -1967

מלחמת ששת הימים – שמחה כהן מדריך נשק את חנוך וולץ מימין- שמעון דגני באמצע וצבי הלמיך משמאל -1967

מלחמת ששת הימים – בנימין גל נכנס למפקדה” מתחת למטבח. -1967″””

מלחמת ששת הימים – בימי הכוננות שלפני המלחמה- האפלה בחדר האכל -1967

מלחמת ששת הימים – בימי הכוננות שלפני המלחמה-חפירת שוחה מאחורי בניין מגורים בשכונת אגם תחתי- גרשון דוד ומוטקה בוכמן.- 1967