ממלאי תפקידי בטחון וצה"ל

עובד דרור בקבוצת פקודות בעזה