סליקים ונשק

מסמך מיקומם של מחסני הנשק המרכזיים של “ההגנה” (“הסליקים הארציים”),1940 עמווד 1 . הסליקים הארציים של “ההגנה” היו הנכס האסטרטגי בהיערכות הביטחונית של היישוב העברי,ולכן

מסמך מיקומם של מחסני הנשק המרכזיים של “ההגנה” (“הסליקים הארציים”),1940 עמוד 2 . מקור המסמך – באדיבות הבלוג של ציפורה דגן .במסמך נעדר איזכורו של

אחד ממכלי הברזל ששימשו לאחסון נשק מחתרתי בסליק הארצי של “ההגנה” בבית השיטה. המיכל הוטמן בעומק האדמה ומיקומו היה ידוע למתי מעט בלבד.לימים שימשו בכלי