חברת הילדים פנאי וחופש

פעילות חברת הילדים . 1990

פעילות חברת הילדים . 1990

משק חי. 1991

הקמת משק חי בעזרת חברת הילדים . 1991

משק חי. 1991

משק חי. 1991

משק חי. 1991

משק חי.1991

משק חי- השער. 1991

משק חי.1990

משק חי. 1991

משק חי. 1991

משק חי.1991

משק חי.משכן הקופים-1991

משק חי.1991