חברת הילדים פנאי וחופש

משק חי ברכת ברווזים. 1996

משק חי ברכת ברווזים.1996

משק חי כלוב הקופים. 1996

סדנאת משק חי- מרדכי פלד ורמון אסף. 1996

סוכות חברת הילדים- בניית הסוכה. 1997

סוכות חברת הילדים- קישוט הסוכה-1997

סוכות חברת הילדים. 1997

מחנה התארגנות של חברת הילדים 1997

הרפסודיה בכנרת- צילום מעיתון 1997

מחנה התארגנות של חברת הילדים- בניית רפסודה 1997

רפסודיה של חטיבת בני הקיבוצים- בניית רפסודה אייל שפר גלי עילם 1997

קיטנה של חברת הילדים באילת מדריך רועי שריג- מיכל כהן- שאול אלבלק- נעם ב.ג 1997

קיטנה של חברת הילדים באילת רותם לוטן ועפרי סבירסקי 1997

קיטנה של חברת הילדים באילת – גלי כליון- עפרי סבירסקי ופזית 1997

קיטנה של חברת הילדים באילת 1997