חברת הילדים פנאי וחופש

משק חי- מרדכי פלד- רקפת שלו. 1998

משק חי. 1998

משק חי – אגף הקופים. 1998

בניה במשק חי. 1998

פעילות חברת הילדים- אור דביר נמרוד מרוז. 1999

פעילות חברת הילדים- יותם לוטן מדריך. 1999

על סירה בחוף אילת חברת הילדים. 1999

פעולות חברת הילדים- קיטנה באילת- יותם לוטן המדריך. 1999

פעילות חברת הילדים- קיטנה באילת- על סירה בים. 1999

פעילות חברת הילדים- קיטנה באילת- על סירה בים יותם לוטן יונה- אסתר. 1999

פעילות חברת הילדים- קיטנה באילת עומר מזרחי. 1999

פעילות חברת הילדים- רפסודיה ליד הכנרת . 1999

פעילות חברת הילדים- רפסודיה ליד הכנרת . 1999

פעילות חברת הילדים- רפסודיה ליד הכנרת .1999

פעילות חברת הילדים- רפסודיה ליד הכנרת . 1999