חברת הילדים פנאי וחופש

משק חי על הגבעה. מוקי. 1989

מבנה אסבסט שישמש קומונת אופניים וציוד של חברת הילדים. 1968

בית הספר.חברת הילדים- מרוץ השתיל. 1968

בית הספר.קומונת האפניים של חברת הילדים. 1968

מחנה התארגנות- יעקב לוין מעמל את בית ‘ירוק’ .1968

אליפות הבתים בכדורגל על מגרש הספורט ליד שכונת אגם. 1969

יוני גלעד מזכיר חברת הילדים- בישיבת מזכירות חברת הילדים- תכנון פעילות חברתית. 1969

מיכה גולדמן ואברמלה קיטישבסקי בבית הילדים במשחקי פיז’מות.1969

אליפות הבתים בכדורגל על מגרש הספורט ליד שכונת אגם: מימין ניסים דואק- הילל- שלמה פרדי- שלמה גלר- חיים לדצקי, ארי לינברג, שמעון שובל ובני שולמי-

בית-ספר. מיכאל כהן וניר מן עם דגל חברת הילדים. 1970

אירועים וטיולים-מפקד סיום הלימודים

מפקד סיום הלימודים

קומזיץ בברכות דגים- יאיר אלון- מיכל מירון ואלון מיזלס. 1971

מפקד פתיחת שנת לימודים- מיכאל כהן- עודד צור- אורית הרפז- אלון מיזלס ועוד. 1971

ביום עצמיות. ‘המטפלת’ מכין ארוחת בוקר לילדים יוחנן גל- 1972