טיולי בית הספר

טיול שנתי בכתה ו’ כיתת ‘דקל’ -1970

כיתת ‘דקל’ בטיול שנתי בכתה ו’  עם נעמי אורי המחנכת -1970

טיול של כיתת ‘דקל’: עומר שרון, יערה, מירב, ענת- 1970

טיול כיתת ‘דקל’, מימין: רן, מילת, רועי, רותם, ארבל, מירב, צפריר, טלי, אבנר, ענבר, דורית, ענת שפיר, שרון מרוז, חגי כהן, עמר שרון, יואש, אילנה

טיול כיתת ‘דקל’ -1970

טיול הורים בנים,רמון בן מאיר תומך ברינה אמו ,בטיול לגליל.-1970

טיול לגליל.-1970

טיול הורים בנים לגליל.-1970

כיתת “מעיין”(לימים “יחדיו) לפני האיחוד עם קבוצת “עמלים”- 1954

קבוצת “אלון” מבקרת את משפחת זינאתי בפקיעין ,עם אריה ב.ג המורה ועזריה אלון-1950

חוג טיולים של חברת הילדים בית השטה- חמאם אל מליח – בתמונה יוחי גלעד- פלג טל וגינה מן שהצטרפה 1971

כיתת ‘שקד’ מבקרת בחרושת מתכת, עם זיוה ארנון, המחנכת:-1972

ילדי הגן על המקלטרת בעונת זריעת כותנה,גדעון פלג על הארקטור-1973

ילדי גן “ורד” בטיול חורף לגלבוע עם מירי גל המטפלת  – 1974

גן א’, בטיול לחורשת מוטל : יפעת שטרן, סנונית ארגוב ומנו עפרוני -1974