טיולי בית הספר

טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- קבלת שבת בהר גילה 1978

טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- מפקד אש בהר גילה – שולה ושגיא בן גוריון- שלמה ריניץ 1978

טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- מור ויעל דואק – צבי ואראלה קליחובסקי-בהכנת ארוחת ערב 1978

טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- מפקד אש בהר גילה שגיא בן גוריון- דורית שרגא 1978

טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- קבלת שבת בהר גילה צבי ואראלה קל.1978

טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- מפקד אש בהר גילה 1978

טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- מפקד אש בהר גילה 1978

כיתת ‘שקד’-עם ההורים בטקס בר מצווה , במפקד אש בהר גילה -1978

טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- קבלת שבת בהר גילה שלמה וארז ריניץ- לאה שניר מדליקה נרות 1978

טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- ירושלים 1978

טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- ירושלים 1978

טיול כיתת ‘דגן’ בחיפה, סיור במוזיאון הימי-1979

גן א’ בטיול עם עדנה הדר הגננת, -1979

כיתות ‘גפן’ ו’דקל’ בטיול לסיני -1979

טיול כתת ‘צבר’ למערת הקשת ליד אידמית, עם רות פלד המחנכת , יוני פלג, גדי שטיין, שולי שצ’ופקביץ, יובל קירש – 1980