טיולי בית הספר

כיתת ‘אנפה’ בטיול עם פנינה פלד:  טל ארגוב, ענת בטנסקי, מיה מנור, זהר וינר, יובל ירדני, עמר כרמל ואיילת שריג. 1992

כיתת ‘תמר’ בטיול עם עמיקם סבירסקי כרמל, מיכל ועדן. 1992

כיתת ‘תמר’ בטיול: רועי ארטו, עטר פרח, בן שלו ועדן סבירסקי. 1992

כיתת ‘תמר’ בטיול באהל הבדואי בשיבלי. 1992

כיתת ‘תמר’ בטיול . 1992

כיתת ‘מורן’ בטיול לעמק הירדן . 1992

כיתת ‘מורן’ בטיול. 1992

עמיחי ירחי בטיול לתחנת הכח בנהריים  עם הכתה האמריקאית. 1992

הכתה האמריקאית בחוף ים-המלח. 1992

כיתת ‘תמר’ בטיול לכוכב הירדן . 1993

כיתת ‘תמר’ בטיול לעמק הירדן עם המטפלת מורן בן-גוריון. 1993

טיול השכבה הצעירה עם המחנכת ג’ני כרמל ומלווה אילן אשל. עומדת מורן שולמי. 1994

טיול כתת ‘גלעד’ עם המלווה דליה סלע:  ארנון כרמי, נעם בן-גוריון ועטר אורן. 1995

טיול כתת ‘עומר’ למדבר יהודה. 1996

טיול כתת ‘עומר’ למדבר יהודה.  1996