טיולי בית הספר

טיול כתת ‘עומר’ למדבר יהודה. 1996

טיול כיתת ‘עומר’ למדבר יהודה : דרור אילת ועידן טיטו.  1996

טיול הכתה האמריקאית לאילת. 1996

טיול הכתה האמריקאית לבקעת תמנע.  1996

ילדי גן ‘ורד’ בטיול עם הגננת אירית ירדני.  1998

ילדי גן ‘גלבוע’ בטיול ל’ג בעומר בגן ‘אלון’.  1998

ילדי גן ‘גלבוע’ בטיול ל’ג בעומר בגן ‘אלון’. 1998

ילדי גן ‘ורד’ בטיול עם הגננת אירית ירדני.  1999

טיול חברת הילדים למדבר. 1999

טיול חברת הילדים למדבר.  1999

טיול חברת הילדים למדבר: יובל ירדני, טל גורן, אמוץ הדר, רז ברוד ויואב ארנון.  1999

טיול חברת הילדים: רכז חברת-הילדים יותם לוטן והנרגילה. 1999

גן ‘גלבוע’ עם הדס גפני מבקר במגרש המפקדים לבחון איך מתקדמות ההכנות.  1999

ילדי הגן בטיול בשדה. 1999

ילדי הגן בטיול לשדה הנוריות. 2000