טיולי בית הספר

טיול נוער לנגב.-1956

טיול יב כיתת “יחדיו”.- 1958

מצבה לנופלים ב- 1953 בדרכם לפטרה -1958

טיול הנוער העובד לנגב.-1958

הנוער העובדבמפרץ אילת -1956

טיול הנוער העובד לנגב.-1956

מחנה כיתת ‘תומר’ יוחאי כרמי- מרדכי פלד- עפרה סבירסקי- דני ביקלס- עדית גפני- עזה ביקלס- שרה כהן- דוד קיזר- פנינה זידל רפאל הורביץ יוסף שריג-

טיול שרשרת לנגב – כיתת ‘דרור’ 1957

כיתת ‘תומר’ בטיול מיכאל סלע- רגינה ארייך המטפלת- עפרה סבירסקי- רפאל הורביץ פנינה זידל- זאב ריבנבך 1957

כיתת ‘תומר ‘ בטיול עם שבו לוי- מימין רמי אילת, רפאל הורביץ, עמיחי ירחי, שבו, עידית גפני, איה לוין, עדנה ישראלי-1957

כיתת ‘רקפת’באזור חוליקאת, ליד משאבת נפט בחלץ – 1957

כיתת ‘אבוקה’ טיול למעגן מיכאל- אפרת צמרת, חנה כהן, נעמי ברונשפיגל, שמואל שטיין, איל שריג, אריה ב.-1957

כיתת ‘רקפת’ בטיול לגליל- 1957

כיתת ‘תומר’ בטיול לחיפה עם שבו: מימין רמי אילת, רפאל הורביץ, עמיחי ירחי, שבו לוי, עידית גפני, איה לוין, עדנה ישראלי- 1957

טיול שרשרת של בית הספר במדבר 1958