טיולי בית הספר

טיול בית ספר.- 1966

טיול בית ספר.-1966

טיול בית ספר.,מלווה אסף כרמי-1966

טיול בית ספר.-1966

כיתת “רימון” מטיילת -1967

טיול שנתי בית ספר.-1967

טיול שנתי בית ספר.-1967

טיול שנתי עם המחנך חיים שניר (במרכז עם משקפי שמש)- 1968

כיתת “חצב” בטיול לחרמון- טלי קירשנר, אורה רשף, גלית בן מאיר, נורית צורף-1969

כיתת “גפן” מטיילת לגליל- איילת בצלאל, רווית מרוז, דליה ישראלי, נגה דורי, שני גת, אלה הינמן, דודו שפיר, ורד רפאלי, אפרת אגוזי- 1970

כיתת ‘חצב’:בטיול אופניים, גלעד אלון, יאיר הגלעדי, שמוליק כהן, מיכל בוכמן, תמי שילה ואחרים- 1970

טיול אופניים של כיתת ‘חצב’: יצחק טרכטנברג, גלעד, מיכל, תמי, אסנת סלע-1970

טיול שנתי בכתה ו’ כיתת ‘דקל’ – 1970

טיול שנתי בכתה ו’ כיתת ‘דקל’ -1970

כיתת ‘דקל ” עם  נעמי שונרי המדריכה בטיול שנתי בכתה ו’ ‘ – 1970